wz
 
hankoarchitekt
architekt Michal Hanko
Mojmírová 1022/11, Topoľčany 955 01
hankoarchitekt@gmail.com

mob.: 0949 096 657
   

 

 

Projekty rodinných domov

Výber projektov a dopracovanie priamo na mieru.

Rodinný dom Urmince

Pôdorys rodinného domu, Urmince, Topoľčany

Rodinný dom Remata, Handlová

Rekonštrukcia rodinného domu Trnava

Štúdia rodinného domu, Solčianky, Topoľčany

Rodinný dom, Rybany, Bánovce nad Bebravou

Rodinný dom, Zlín, ČR

Rodinný dom Remata, Handlová

Radový dom, Nitra

Bungalow, Rajčany, Topoľčany

Pôdorys bungalowu, Rajčany, Topoľčany

Interiér rodinného domu, Senec

Rodinný dom Nadlice, Bánovce nad Bebravou

Rodinný dom Ivanka pri Dunaji, Bratislava

Logo firmy

Rekonštrukcia rodinného domu, Topoľčany

Rekonštrukcia rodinného domu, Topoľčany

Rekonštrukcia rodinného domu, Topoľčany

Rekonštrukcia rodinného domu, Topoľčany

Rekonštrukcia rodinného domu, Topoľčany

Interiér rodinného domu, Senec

Interiér obchodu Ski Revolution, Praha

Interiér rodinného domu, Senec

Interiér rodinného domu, Senec

Služby

Ponúkame Vám široký výber projektov na mieru práve pre Vás

Základné služby

Architektúra
Technická a sprievodná správa
Situácia (1:200, 1:500)
Pôdorysy (1:100,1:50)
Rezy (1:100,1:50)
Pohľady (1:100,1:50)
Krov (1:100,1:50)
Strecha (1:100,1:50)

Learn more

Doplnkové služby

S - Statika stavby, statický posudok 
EP - Elektro prípojka ( prípojka k hranici pozemku) 
ER - Elektroinštalačné rozvody (elektro rozvody v stavbe 
PB - Projekt Bleskozvod
ZTI - Projekt zdravotechnika
PV - Prípojka vody, vodovodná šachta 
RV - Rozvody vody
KP - Kanalizačná prípojka
RK - Rozvody kanalizácie
PČOV - Projekt čistička odpadových vôd
PŽ - Projekt žumpa

PP - Plynová prípojka
RP - Rozvody plynu, dymovodov 
PV - Projekt vykurovania 

Learn more

Nad rámec

DP - Dopravné projekty - vjazdy, výjazdy 
PZ - Projekt dopravného značenia 
PO - Projekt požiarnej ochrany, požiarný posudok 
EŠB- Energetický štítok budovy, energetický posudok budovy
R - Rozpočet
GZ - Geodetické zameranie
BS - Bilancia skrývky

Learn more

Vybavenie

Inžinierská činnosť, vybavenie stavebného povolenia a územného rozhodnutia

Learn more

Kontaktné adresy

Mojmírová 1022/11
Topoľčany

955 01

Košická 37
Bratislava

821 08

 

 

 

Kontaktujte nás

Mobil: 0949 096 657
Vyžiadajte si cenovú ponuku

We're on social networks